เตือนนายจ้าง! ไม่แจ้งแรงงานต่างด้าว”เข้า-ออก” มีโทษปรับถึง 20,000 บ. แจ้งทางระบบออนไลน์ได้

Spread the love

นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน ต้องแจ้งการเข้า-ออก ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน ทำได้ผ่านระบบออนไลน์ Application E-Inform

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกกจ. เผย ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยเฉพาะการทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และพบว่าขณะนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกจากงานของคนต่างด้าว

“เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง กรมการจัดหางาน ขอย้ำ การดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การแจ้งเข้า-ออก แรงงานต่างด้าว ให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานอยู่ในประเทศไทย 4 ประเภทนี้ ทราบว่า

1.คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี กรณีที่คนต่างด้าวยังคงทำงานกับนายจ้างรายเดิม นายจ้างรายนั้นไม่ต้องแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 46 กรณีคนต่างด้าวเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายเดิมมีหน้าที่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 46

2.คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุด ตาม ม.50 ม.53 และม.55 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อาทิ นายจ้างรายเดิมเลิกจ้างและคนต่างด้าวหานายจ้างรายใหม่ไม่ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น) กรณีคนต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลง และคนต่างด้าวยังคงยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างรายเดิม (ช่วงเวลาที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด คนต่างด้าวไม่ได้ทำงาน) นายจ้างรายนั้นไม่ต้องแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 46 และไม่มีความผิดฐานให้คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน กรณี คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายเดิมยังมีหน้าที่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 และมาตรา 46

3.คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562 กรณีคนต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลง และคนต่างด้าวยังคงยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างรายเดิม (ช่วงเวลาที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด คนต่างด้าวไม่ได้ทำงาน) นายจ้างรายนั้น ไม่ต้องแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13และไม่มีความผิดฐานให้คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ส่วนกรณี คนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายเดิมยังมีหน้าที่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว

4.คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา กลุ่มที่ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) ที่เข้ามาทำงานตาม ม.64 ถ้าแรงงานต่างด้าวทำงานกับนายจ้างรายเดิม นายจ้างรายนั้นไม่ต้องแจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว แต่หากคนต่างด้าวเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายเดิมมีหน้าที่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว” นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล กล่าว
อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การแจ้งเข้า-แจ้งออก การทำงานของแรงงานต่างด้าว เป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง  แม้ว่าแรงงานออกจากนายจ้าง ไม่ได้ทำงานอยู่ด้วยแล้ว หรือ ไม่อยู่ในประเทศแล้ว  จึง ขอความร่วมมือให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะหากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน มีระบบบริการแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานผ่าน ออนไลน์ Application E-Inform ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ @service_workpermit หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือ นายจ้างสามารถแจ้งการเข้า-ออกจากงานของคนต่างด้าวได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่คนต่างด้าวทำงานอยู่

10 thoughts on “เตือนนายจ้าง! ไม่แจ้งแรงงานต่างด้าว”เข้า-ออก” มีโทษปรับถึง 20,000 บ. แจ้งทางระบบออนไลน์ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top