จ้างงานเกษตรกรทุกตำบล 3.2 หมื่นคน รับสมัครวันที่ 27 ส.ค. – 2 ก.ย.63

Spread the love

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยกำหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้จำนวน 64,144 ราย (16 ราย/ตำบล) เป้าหมายการจ้างงานเกษตรกร 32,072 ราย (8 ราย/ตำบล) ครอบคลุมพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัด สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.คุณสมบัติเกษตรกร เช่น
– เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ หรือเกษตรกรทั่วไป ทายาทเกษตรกร แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
– สัญชาติไทย อายุ 18 – 60 ปี
– มีพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 3 ไร่ มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้สมัครหรือทายาทของผู้สมัครเป็นเจ้าของ และต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย

2.คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน เช่น
-เป็นเกษตรกรทั่วไป ทายาทเกษตรกร แรงงานคืนถิ่น อาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
-สัญชาติไทย อายุ 18 – 60 ปี
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
-มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
-ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://ntag.moac.go.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่เกษตรตำบล หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ เริ่ม 27 สิงหาคม – 2 กันยายน นี้

4 thoughts on “จ้างงานเกษตรกรทุกตำบล 3.2 หมื่นคน รับสมัครวันที่ 27 ส.ค. – 2 ก.ย.63

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top