เตรียมปล่อยกู้ด่วน! ให้ผู้พิการรายละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย

Spread the love
บอร์ดผู้พิการแห่งชาติ ตั้งงบฯ 2 พันล้าน แก้ระเบียบใหม่ช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพ รายละไม่เกินหมื่น ปลอดดอก-ไม่ต้องค้ำ คาดประกาศใช้ในอีก 30 วัน
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เข้าถึงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน โดยจัดสรรเงินจากกองทุนฯ วงเงิน 2,000 ล้านบาท พร้อมทั้ง ยังได้เห็นชอบให้ปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ ซึ่งร่างระเบียบที่แก้ไข มีสาระสำคัญ คือ
1) ให้กู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน
2) วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกินรายละ 10,000 บาท ชำระหนี้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เซ็นสัญญากู้
3) ไม่มีดอกเบี้ย และอาจให้เริ่มชำระหนี้คืน เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญากู้
4) เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ โดยสามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทั้งนี้ กองทุนฯ จะเร่งดำเนินการออกประกาศใหม่ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน

14 thoughts on “เตรียมปล่อยกู้ด่วน! ให้ผู้พิการรายละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top