ลูกจ้างได้เฮ! ประกันสังคม ลดเก็บเงินสบทบ 3 เดือน เฉลี่ยคนละ 1,000 บ.

Spread the love
ผู้ประกันตนได้เฮ! ประกันสังคมลดเก็บเงินสมทบทั่วประเทศ ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสนทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท (จากปกติเดือนละ 432 บาท) รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563)
.
การลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมครั้งนี้ เป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.79 ล้านคน หากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตน มาตรา 33 เฉลี่ยคนละ 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ยคนละ 1,008 บาท
.
โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว งวดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยให้นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตรา ร้อยละ 4 ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 เพื่อเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

10 thoughts on “ลูกจ้างได้เฮ! ประกันสังคม ลดเก็บเงินสบทบ 3 เดือน เฉลี่ยคนละ 1,000 บ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top