ตรวจสอบด่วน! รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท (ภายในเดือน ก.ย.63)

Spread the love

ตรวจสอบด่วน! กลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท พม.พร้อมเร่งจ่ายให้เร็วที่สุด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งตรวจสอบประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด-6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยาคนละ 3,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีปัญหาเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องหรือยังไม่มีเลขบัญชีธนาคาร

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบออนไลน์ที่ http://covid.m-society.go.th/ เพื่อติดต่อขอรับเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โทรศัพท์ติดต่อส่วนกลาง
สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.)
โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ  โทร. 0 2642 4336-9

สิทธิจากเบี้ยความพิการ
ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร.1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top