ตรวจสอบด่วน! สิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6 ขวบ เดือนละ 600 บาท

Spread the love

ตรวจสอบด่วน! สิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรก-6 ขวบ เดือนละ 600 บาท/คน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายรัฐบาลในการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนรายได้น้อย (เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี) ช่วยให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง นําเด็กเข้าสู่ระบบบริการภาครัฐ ทำให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย โดยให้เงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท/คน ซึ่งท่านที่ลงทะเบียนแล้ว ณ เทศบาล, อบต. หรือสำนักงานเขตต่าง ๆ สามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินได้ทางระบบออนไลน์ที่ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1599417061751

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โทรศัพท์ 02-255 5850 – 7 ต่อ 121, 122, 123 , 147, 152

7 thoughts on “ตรวจสอบด่วน! สิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6 ขวบ เดือนละ 600 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top