รัฐปล่อยกู้แรงงานนอกระบบ รับงานทำที่บ้าน ได้สูงสุด 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยต่ำ

Spread the love
รัฐปล่อยกู้แรงงานนอกระบบ รับงานทำที่บ้าน รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยต่ำ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยในปีงบประมาณ 2564 ตั้งเป้าปล่อยกู้ให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงินรวม 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 แบ่งเป็นรายบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท และกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 – งวดที่ 4
เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้
1.รายบุคคล
-ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
-มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
-มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน
2.รายกลุ่มบุคคล
กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
-ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน
-มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน
กรณีกู้ตั้งแต่ 200,000 – 300,000 บาท
-ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน
-มีผลงานและมีรายได้จากงาน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
-มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
-ไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน
สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานทุกแห่งทั่วประเทศ
โทร.1506 กด 2
รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล

6 thoughts on “รัฐปล่อยกู้แรงงานนอกระบบ รับงานทำที่บ้าน ได้สูงสุด 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยต่ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top